aktualesejm.jpg

Aktuale SEJM

Monata informilo de SEJM (Sovetunia Esperantista Junulara Movado)

Peceto de Vikipedio: Aktuale (revuo)

Aktuale estis revuo de SEJM (Sovetia Esperantista Junulara Movado), eldonita en la 1970-80-aj jaroj. Post malfondiĝo de SEJM la revuon relanĉis Laborgrupo por Interkluba Spertŝanĝo.

Poste: Informletero de Siberiaj E-kluboj (de majo 1987, 6 n-roj), kaj Informleteroj de Siberiaj kaj Fororientaj Esperantistoj (n-roj 7-10 en 1987, redaktitaj de Ŝljafer) kaj fine de 1988 ĝi aperis denove kun titolo Aktuale


Numero 01, Septembro (1973)

aktualesejm_1973_n01_sep.jpg Protokolis: O. Manjuŝina (Ufa) , Z. Miŝina (Barnaul) Redaktis: V. Aroloviĉ

Enhavo:p1 Karaj geamikoj ● Konciza Protokolo de la VII-a Konferencio de SEJM-Konsilantaro ●p3 Raportas nealiĝintaj grupoj ● Raportoj de la fakoj, faka agado. ●p4 Eksterlanda rilatoj de SEJM ● Laboro de SEJM en lernejoj ● Rilato al Esperanto en oficialaj instancoj ● Financa stato de SEJM

Legi rete Elŝuti

Numero 02, Oktobro (1973)

aktualesejm_1973_n02_okt.jpg Enhavo:p10 Decidoj de la 7a konferenco de SEJM-Konsilantaro ●p11 Junulara tendaro ●p13 Klubaj agadoj ●p15 Somera Universitato ●p17 Ĉu Esperantaj infanoj ?

Legi rete Elŝuti

Numero 03, Novembro (1973)

aktualesejm_1973_n03_nov.jpg Enhavo:p18 Moskva Kongreso de Pacamaj Fortoj ● Esperanto Universitato ●p19 Ruslingvaj ekvivalentoj de kelkaj esperantismoj ●p20 Renkontiĝo Esperantista Volgo – Urala ●p21 Pri progesantoj ● Forumo de esperantistoj en teksa urbeto

Legi rete Elŝuti

Numero 04, Decembro (1973)

aktualesejm_1973_n04_dec.jpg Enhavo:p23 Studenta konstrutaĉmento »Ora Suno » en Uzbekio ●p25 Scienc-esplora instituto de Esperanto ●p26 Pri tutlanda E-katalogo ●p27 Vespero de internacia amikeco en Novosibirsk

Legi rete Elŝuti

Numero 05, Januaro (1974)

aktualesejm_1974_n05_jan.jpg Enhavo:p1 Pri unu speco de patriotismo ● Libro pri E-movado en USSR proponatas ●p2 Movado ne zorganta scii pasinton ne havos estonton ● Pri progresantoj ●p4 Konstrutaĉmento « Esperanto » ●p6 Kluba agado ●p7 Tabelo pri konstrutaĉmento

Legi rete Elŝuti

Numero 06, Februaro (1974)

aktualesejm_1974_n06_feb.jpg Enhavo:p8 SEJM kaj Mondpaca Esperantista Movado ●p9 Progesantoj sen SEJT ? ●p11 Akademio de sciencoj de USSR pri Esperanto ● Lernoplano de E – Universitato ●p12 Al prelegoj pri Esperanto ● Ĉu ni bezonas Korespondan fakon en SEJM ? ●p13 Ĉu Esperanto – legejo en SEJT-oj ? ●p14 Tendaraj laboroj ●p15 Semajno de Soveta – Kuba amikeco

Legi rete Elŝuti

Numero 07, Marto (1974)

aktualesejm_1974_n07_mar.jpg Enhavo:p17 Legante « Aktuale » ● Denove pri SEJT-oj ●p18 Pri lernolibroj ●p19 Pri festo novjara ●p21 Esperantistoj en Zervynai ● Listo de magnetofonbendoj

Legi rete Elŝuti

Numero 08, Aprilo (1974)

aktualesejm_1974_n08_apr.jpg Enhavo:p23 Solidareco de kluboj ●p25 Historio de SEJM ●p26 Avantaĝoj de intensiva instruado ●p27 Kiel kompili « parolantan leteron » ? ● Pri progresantoj ●p28 El la vivo de Ufa-Esperanto-klubo ●p29 Aŭtuna poezia Esperanto renkontiĝo

Legi rete Elŝuti

Numero 09, Majo (1974)

aktualesejm_1974_n09_maj.jpg Tajpis: N.Stolbun Redaktis: V. Ebel

Enhavo:p31 Esperanto en lernejoj ●p32 Ekzamena Komisiono dum XVa SEJT ●p33 Kiel paroligi progresantojn ? ●p34 Tendara rubriko ● Aĉetu vortaron ●p35 Historia fako en SEJM ● Estonto de SEJT ● Uralaj Esperantistoj ĵamboreas ●p36 Renkontiĝo dum unuamaja festotagoj evakuita pro frosto ●p38 XIa Centro – Rusia Esperanto-renkontiĝo ●p39 Renkontiĝo de siberianoj

Legi rete Elŝuti

Numero 10, Junio (1974)

aktualesejm_1974_n10_jun.jpg Tajpis: N.Stolbun Redaktis: V. Ebel

Enhavo:p42 Plano de la VIIIa Konferenco de SEJM-Konsilantaro ●p43 Programo de la SEJT ●p46 pri SEJM – SEM -problemo ●p47 Somera Universitato – Esperanta Universitato ●p48 Pri UEJM ●p49 Pri krokodiloj, SEJM kaj SEM

Legi rete Elŝuti

Numero 11, Julio - Aŭgusto (1974)

aktualesejm_1974_n11_jul-aug.jpg Protokolis: N.Stolbun, L.Novikova, V.Kazanova Redaktis: V. Ebel

Enhavo:p51 Protokolo de la VIIIa Konferenco de SEJM-Konsilantaro ●p68 La Poltova epopeo

Legi rete Elŝuti

Numero 12, Septembro (1974)

aktualesejm_1974_n12_sep.jpg Redaktis: V. Ebel

Enhavo:p69 Faktoj kaj komentoj pri socialisma konkurado ●p71 Statistiko de SEJT ●p73 Ni helpu al UEA ●p74 Ni renkontiĝas

Legi rete Elŝuti

Numero 13, Oktobro (1974)

aktualesejm_1974_n13_okt.jpg Redaktis: V. Ebel

Enhavo:p76 Soveta sekcio de ILEI ● Pri la rajto partopreni tendaron ●p77 Raporto pri SEJT 16 ●p80 Pri literaturo s-f. ● Laborplano de historia fako ●p81 Imitinda agado de junaj esperantistoj ●p82 Interhelpo al novaj kluboj

Legi rete Elŝuti

Numero 14, Novembro (1974)

aktualesejm_1974_n14_nov.jpg Redaktis: V. Ebel

Enhavo:p84 Lumbilda servo ●p85 Raporto de bibliografia servo ●p86 Pri pliboniguloj ●p88 Leteroj – anoncoj – petoj – sciigoj

Legi rete Elŝuti

Numero 15, Decembro (1974)

aktualesejm_1974_n15_dec.jpg Redaktis: V. Ebel

Enhavo:p95 SEJM-Konferenco aŭtune ●p96 Komisionoj de SEJM ●p98 SEJT 17 en Siberio ●p99 Letero al Moscow News ● REVU 10 ●p100 Renkontiĝo Ukrajnia ●p101 Centro Rusia Renkontiĝo ●p103 Okcident-Siberia Renkontiĝo ●p104 CRER en Leningrado

Legi rete Elŝuti

Numero 16, Januaro (1975)

aktualesejm_1975_n16_jan.jpg Redaktis: V. Ebel

Enhavo:p1 Pri korespondado ● Terminologia laboro ●p4 Historia fako (temaro) ●p5 Esperanto en Litovio ●p6 Pri neologismoj ●p9 Klaipeda klubo ●p10 Ufa – klubo ●p12 Esperanto-literatura aŭtuno

Legi rete Elŝuti

Numero 17, Februaro (1975)

aktualesejm_1975_n17_feb.jpg Enhavo:p13 SEJM-Delegitoj ● Pri Esperanto-Instruado ●p16 Esperanto en Kubo ●p17 Antaŭtendara kompanio ●p18 Libroaperiga kampanjo ●p19 Pri disciplino ●p20 Pri neologismoj ●p21 Libroamatoroj ● Novjara Renkontiĝo apud Vilnius ●p22 Raportoj de kluboj

Legi rete Elŝuti

Numero 18, Marto (1975)

aktualesejm_1975_n18_mar.jpg Enhavo:p25 Letero de Viena E-Radio ●p26 pri perfekta lernolibro ●p27 pri fakterminoj ●p29 tendaro – kluba vivo ●p31 Tutmonda Tago de Viroj

Legi rete Elŝuti

Numero 19, Ekstervica eldono (1975)

aktualesejm_1975_n19_ekstervica_eldono.jpg Enhavo:p35 Kial ni estas esperantistoj ? (sociologia enketado)

Legi rete Elŝuti

Numero 20, Aprilo (1975)

aktualesejm_1975_n20_apr.jpg Enhavo:p53 Socialisma konkurado ●p55 Projekto de regularo de SEJT ●p57 Tendaraj laboroj ●p58 Tendara koncerto ● Tradukista konkurso ●p60 pri Scienca fikcio ●p61 Renkontiĝo de Ukrajniaj klubanoj ●p62 E-klubo de Kievo

Legi rete Elŝuti

Numero 21, Majo - Junio (1975)

aktualesejm_1975_n21_maj-jun.jpg Enhavo:p65 E-o venkos tra scienco ●p66 Kiel organizi paroligajn kursojn ● Renkontiĝo de ukrajniaj esperantistoj ●p69 Ekspozicio 'Grandaj homoj pri Esperanto » ●p70 Projekto de programo de SEJT ●p72 Rapida koresponda kurso ●p73 Libroservo ●p74 SEJM-biblioteko ●p75 E-agado en Ivanovo ● Filokartia ekskpozicio en Klaipeda ●p76 « Boata marŝo » ●p78 Renkontiĝo de siberiaj esperantistoj ●p79 Malfermo de Esperanto – somero en Vilnius ● 8a REVU

Legi rete Elŝuti

Numero 22, Julio (1975)

aktualesejm_1975_n22_jul.jpg Enhavo:p83 E-komisiono reformiĝis ●p85 Antaŭ la vojaĝo al SEJT ●p86 Disciplino ●p88 Plano de la 9a Konferenco de SEJM-Konsilantaro ●p89 Klubo de Soĉi ● Gvidlibro por esperantigitaj hejmoj

Legi rete Elŝuti

Numero 23, Aŭgusto (1975)

aktualesejm_1975_n23_aug.jpg Enhavo:p91 Protokolo de la 9a Konferenco de SEJM-Konsilantaro ●p106 Decidoj ●p108 Regularo de SEJT

Legi rete Elŝuti

Numero 24, Septembro (1975)

aktualesejm_1975_n24_sep.jpg Enhavo:p111 Socialisma konkurado : rezultoj ●p115 Postuloj por elementa E – kurso ●p117 Pri historia fako ●p118 Utiligu eventojn ! ● Honora aktivulo de SEJM ●p119 Laborplano de SEJM – Komitato ●p120 Enciklopedio de SEJT – 17

Legi rete Elŝuti

Numero 25, Oktobro (1975)

aktualesejm_1975_n25_okt.jpg Enhavo:p123 Progresantoj en SEJT ●p124 Ni estas sovetaj esperantistoj ●p125 Por la studanta junularo ●p126 Statistiko de SEJT-17 ●p127 Pri paroligaj kursoj ●p128 Pri la lernolibro de B.G.Kolker ●p129 Pri nova lingvo « tupal » ●p130 Fakestroj ●p131 Tendaro de Klaipeda

Legi rete Elŝuti

Numero 26, Novembro (1975)

aktualesejm_1975_n26_nov.jpg Enhavo:p135 Alvokas la Prezidanto de UEA ●p136 Pri Radioamatorismo ●p137 Pri Porpacmovada agado ●p138 Pri SEJM-delegitoj ● Skize pri SEJM ●p143 Pri Esperanto kaj CK ●p146 Kalendaro ●p149 Pri scienc-teknika fako

Legi rete Elŝuti

Numero 27, Decembro (1975)

aktualesejm_1975_n27_dec.jpg Enhavo:p151 XXVa Kongreso de KPSU ●p152 Invitas SEF ● Radioamatorismo ●p153 Por aŭ per (Esperanto) ? ● Al pli vasta kultura interŝanĝo ●p154 Materialoj de la 17a kongreso de VLKSM por eksterlando ●p155 Pri « Informa Kolekto » ●p156 Klubo de kolektantoj « Amika Rondo » ●p157 Fakaj laborgrupoj ● Viena E-Radio ●p158 Ni maturiĝu ideologie ! ●p159 Pro kio renkontiĝo « Oraj Folioj » suferas ●p161 Literatura aŭtuno MUZO ●p162 Pri REVU en Ufa ●p163 Pri OSER en Barnaul ●p164 Kunveno de Klaipeda klubo ●p165 Labortagoj de Poltava klubo ●p166 E-societo « Ora Pordego » en Kievo ●p169 Mikrobendoj ĉe la scienc-teknika fako ●p170 Metodiko de traduko de « Technisches Wörterbuch »

Legi rete Elŝuti

Numero 28, Januaro (1976)

aktualesejm_1976_n28_jan.jpg Enhavo:p1 Metodoj propagandi E-on ●p2 Kiel skribi artikolojn pri E-o ●p3 Kolektanta fako ●p4 18a SEJT ●p5 pri la fiasko en Litovio ●p6 Tradukista konkurso ●p10 Seminario «E-o kaj naturo» ●p11 pri Ruslanda interlingvistiko ● nova klubo en Krasnojarsk ●p12 Renkontiĝoj ●p14 SEJM-delegitoj ●p17 Informoj de Scienc-teknika fako ●p19 Kampanjo «Instancoj»

Legi rete Elŝuti

Numero 29, Februaro (1976)

aktualesejm_1976_n29_feb.jpg Enhavo:p21 Pri informado ●p23 Instruado de E-o ●p25 Pri la utilo de eraroj ●p26 Simbolaj tendaranoj ●p27 Riga E-o -universitato ●p28 pri laboro de la komitato ● Informletero pri SEJT 18 ●p29 Bulteno pri Baltia Tendaro ●p30 Novjara festo en Vilnius ●p32 CRRR en Moskvo ●p33 Poezia konkurso «Parnaso» ●p37 Informoj de Scienc-teknika fako

Legi rete Elŝuti

Numero 30, Marto (1976)

aktualesejm_1976_n30_mar.jpg Enhavo:p39 Ĉu unuigo aŭ dispolvigo de la fortoj ? ●p40 pri «informaj leteroj» en la rusa lingvo ●p41 pri suplemento al la rusa-e vortaro ●p42 pri TEJO ●p44 Belartaj konkursoj ●p45 Renkontiĝo volgo-urala ●p47 Informoj de Scienc-teknika fako

Legi rete Elŝuti

Numero 31, Aprilo (1976)

aktualesejm_1976_n31_apr.jpg Enhavo:p49 pri niaj kantoj ●p50 Scienc-fikcia grupo ●p51 Interurba klubo «Antaŭen» ●p52 Socialisma konkurado ●p53 Kongreso «neĝfloketo» ●p57 Informoj de Scienc-teknika fako

Legi rete Elŝuti

Numero 32, Majo - Junio (1976)

aktualesejm_1976_n32_maj-jun.jpg Enhavo:p61 Renkonte al jubilea Konferenco ●p63 Honoraj aktivuloj ● Socialisma konkurado: rezultoj ●p65 Projekto de Regularo de SEJM

Legi rete Elŝuti

Numero 33, Julio (1976)

aktualesejm_1976_n33_jul.jpg Enhavo:p70 Instruado de E-o (daŭrigo) ●p72 E-o en lernejoj ●p76 Kultura programo de Pola Radio ● pri kolektado de poŝtmarkoj ●p77 Lernolibro «Amuza Gramatiko» ● Pri la etiko de korespondado

Legi rete Elŝuti

Numero 34, Aŭgusto - Septembro (1976)

aktualesejm_1976_n34_aug-sep.jpg Enhavo:p1 Protokolo de Jubilea 10a Konferenco de SEJM – Konsilantaro ●p19 Kalendaro de renkontiĝoj

Legi rete Elŝuti

Numero 35, Oktobro (1976)

aktualesejm_1976_n35_okt.jpg Enhavo:p21 Decidoj de la 10a Konferenco de SEJM – Konsilantaro ●p23 Regularo de SEJM ●p28 Ni zorgu nian historion

Legi rete Elŝuti

Numero 36, Novembro (1976)

aktualesejm_1976_n36_nov.jpg Enhavo:p31 Laborplano de SEJM-Komitato ●p33 Internacia Arkeologia Junulara Brigado en Bulgario ●p34 Novaĵoj el Latvio ●p35 pri klubo en Tjumana ● SEJM bezonas historion ●p38 pri la titolo de nia urĝa informilo (Kurte)

Legi rete Elŝuti

Numero 37, Decembro (1976)

aktualesejm_1976_n37_dec.jpg Enhavo:p41 Kunsido de SEJM-Komitato ●p44 pri Poltava klubo ●p46 pri «KURTE» ●p48 pri radio «Parolas Varsovio»

Legi rete Elŝuti

Numero 38, Januaro (1977)

aktualesejm_1977_n38_jan.jpg Enhavo:p49 Ĉu E-o estas nura ilo ? ●p51 pri historiaj materialoj ●p52 Riga junulara E-o klubo ●p53 Kieva klubo «Ora pordego» ●p54 pri profitoj ●p55 pri USEA ● Orienta SEJT en Miass

Legi rete Elŝuti

Numero 39, Februaro (1977)

aktualesejm_1977_n39_feb.jpg Enhavo:p57 SEJM kaj UEA ●p58 Ne la lingvo, sed la homoj ●p59 por priesperanta opiniaro de famuloj ● pri varbi kaj restigi homojn ●p61 vojaĝo al Burlagio kaj Pollando ●p62 pri neologismoj ●p64 Memore al prof.D.L. Armand ● Internacia bildkartludo ●p65 statistiko de tendaroj

Legi rete Elŝuti

Numero 40, Marto (1977)

aktualesejm_1977_n40_mar.jpg Enhavo:p69 Por kiu ekzistas la fakoj kaj servoj ? ●p70 pri informaj fakoj ●p71 pri propaganda literaturo ●p72 Informilo pri OkSEJTendaro ●p74 pri poezia konkurso «LIRO» ●p75 pri Taskoj de la sezono ●p76 Agado de Poltavanoj

Legi rete Elŝuti

Numero 41, Aprilo (1977)

aktualesejm_1977_n41_apr.jpg Enhavo:p79 Konsultiĝoj de Socialismlandaj E-organizaĵoj ●p80 projekto de programo de OkSEJT ●p83 Informo de traduka fako ●p87 vidpunkto de «lirikulo» ● Kiel nomi la klubon ? ●p88 El klubo de Tula ●p89 Jubileo de Julajev Salavat

Legi rete Elŝuti

Numero 42, Majo (1977)

aktualesejm_1977_n42_maj.jpg Enhavo:p91 Pensoj laŭtvoĉe ●p92 «Ideismo» kaj «Praktikismo» ●p95 E-o – ilo, sed ne celo ●p96 Ne nur internacia, sed ankaŭ internaciiga ●p98 Prof.D.L. Armand pri E-o

Legi rete Elŝuti

Numero 43, Junio (1977)

aktualesejm_1977_n43_jun.jpg Enhavo:p101 pri kunsido de la komitato ●p102 plano de la 11a konferenco de SEJM-Konsilantaro ●p103 Informaj fakoj ●p104 pri ekspozicioj ●p105 superfluaj epitetoj ●p106 impresoj pri REVU ● novaj membroj en krasnojarska klubo

Legi rete Elŝuti

Numero 44, Julio (1977)

aktualesejm_1977_n44_jul.jpg Enhavo:p109 rezulto de socialisma konkurado ●p111 prepari komencantojn por la tendaro ●p112 belartaj konkursoj ● konferenco de ILEI ● kial lernantoj foriras

Legi rete Elŝuti

Numero 45, Aŭgusto - Septembro (1977)

aktualesejm_1977_n45_aug-sep.jpg Enhavo:p1 protokolo de la 11a konferenco de SEJM-Konsilantaro

Legi rete Elŝuti

Numero 46, Oktobro (1977)

aktualesejm_1977_n46_okt.jpg Enhavo:p21 decidoj de la 11a konferenco de SEJM-Konsilantaro ●p23 statistiko de OrSEJT ●p24 rezultoj de belartaj konkursoj ●p25 OrSEJT malparoliga ●p26 Iom pri poezio ●p28 laborprogramo de belarta fako

Legi rete Elŝuti

Numero 47, Novembro (1977)

aktualesejm_1977_n47_nov.jpg Enhavo:p31 Deklaro de sovetaj e-istoj (ne al neŭtrona bombo) ● En la jubilea jaro ●p33 pri klubkunvenoj ●p34 pri gvidado en E-movado ●p37 klubo en Samarkand

Legi rete Elŝuti

Numero 48, Decembro (1977)

aktualesejm_1977_n48_dec.jpg Enhavo:p39 Kvalito de informado ●p41 E-propagando ●p42 pri opiniaro ● pri gvidado en E-movado (daŭrigo) ●p45 statistiko de OkSEJT kaj Konferenco ● «Ora Folio» en Latvio ● pri klubkunvenoj (respondo) ●p46 Landaj sekcioj de TEJO ●p49 Omaĝo al R. Graetz

Legi rete Elŝuti

Numero 49, Januaro (1978)

aktualesejm_1978_n49_jan.jpg Enhavo:p51 pri populariga fako ●p52 informilo pri OrSEJT ●p53 «pasiva aktivulo» en SEJM ●p54 interlingvistiko ●p56 terminara centro ●p57 almanako «Fajrero de E-o» ●p58 pri Krasnojarsk ●p59 pri Volgogrado kaj Samarkando ●p60 pri Voronej ●p61 ILEI – novaĵoj ● Informejo por kolektantoj EKCI en Francujo

Legi rete Elŝuti

Numero 50, Februaro (1978)

aktualesejm_1978_n50_feb.jpg Enhavo:p63 pri OkSEJT ●p67 Belarta konkurso LIRO ●p68 pri propagando ●p69 Ĉu skribi, ĉu ne skribi ? ●p70 pri Krasnojarska klubo ●p72 pri Tallina klubo ●p73 Semajno de Internacia Amikeco ●p74 pri heraldiko

Legi rete Elŝuti

Numero 51, Marto (1978)

aktualesejm_1978_n51_mar.jpg Enhavo:p75 kunveno de komitatanoj ●p76 pri internacia edukado ●p77 adresaro de SEJM-Konsilantaro ●p79 tradukista konkurso ●p81 kalendaro de renkontiĝoj ●p82 seminario de tradukistoj ● pri agado en Kamĉatko ●p84 E-movado en Odeso

Legi rete Elŝuti

Numero 52, Aprilo (1978)

aktualesejm_1978_n52_apr.jpg Enhavo:p87 niaj amasaj aranĝoj ●p89 informilo pri OkSEJT ●p91 pri paroliga periodo ●p96 magnetofona servo ●p97 agado en klubo aŭ en SEJM ?

Legi rete Elŝuti

Numero 53, Majo (1978)

aktualesejm_1978_n53_maj.jpg Enhavo:p99 pri SEJM-agado ●p100 laborplano ●p101 financa agado ●p102 agado en Doneck ●p103 Lvova klubo ●p104 klubo de Salavat ●p105 klubo de Tjumenj ●p106 studenta klubo de Magnitogorsk ●p107 E-o en Kazaĥio ●p108 E-agado inter studentoj ●p109 studenta movado en Pollando

Legi rete Elŝuti

Numero 54, Junio - Julio (1978)

aktualesejm_1978_n54_jun-jul.jpg Enhavo:p111 rezultoj de socialisma konkurado ●p113 renkonte al SEJM-Konferenco ●p114 projekto de regularo por fakoj ●p116 laboroj en OkSEJT ● Belarta fako ●p117 Interlingvistika fako ●p118 pri fakoj de SEJM ●p120 OkSEJT en Dagestano ●p121 Vojaĝoj – renkontiĝoj per buso «Esperanto» ●p122 konferenco de ukrainiaj E-istoj ●p124 prelegoj en universitato ● klubo de Perm ●p125 Ĝemelurbaj kontaktoj de Ĥarkovo ●p126 Amikeco inter Lvova kaj Pecs ●p127 Internacia Asocio de E-istoj matematikistoj ●p128 E-ista etoso ● pri rusismoj

Legi rete Elŝuti

Numero 55, Aŭgusto - Septembro (1978)

aktualesejm_1978_n55_aug-sep.jpg Enhavo:p1 protokolo de la 12a konfereco de SEJM-Konsilantaro ●p12 Informoj de sovetunia ILEI-sekcio ●p13 rezultoj de Belarta Konkurso ● 10 jaroj de Dagestana klubo ●p14 abonadoj kaj hungara libroservo ●p18 pri eldiroj kontraŭ E-o ●p19 la poeto M.Isakovskij ● gaste ĉe V.A. Belskij

Legi rete Elŝuti

Numero 56, Oktobro (1978)

aktualesejm_1978_n56_okt.jpg Enhavo:p21 Ek al la laboro ! ●p22 analizante la someron ●p23 E-instruado en Kiev ●p26 renkontiĝo «Neĝfloketo» ● studenta aktivado en Lvov ●p27 la instruisto A.B. Rogov ●p29 pri reformismo ● naciaj propraj nomoj

Legi rete Elŝuti

Numero 57, Novembro (1978)

aktualesejm_1978_n57_nov.jpg Enhavo:p33 meditoj por meditigi ●p37 rezultoj de sociologia enketado ●p40 paroliga periodo ●p41 E-o en Taganrog ●p42 Miassa klubo ●p43 utilaj instruiloj

Legi rete Elŝuti

Numero 58, Decembro (1978)

aktualesejm_1978_n58_dec.jpg Enhavo:p45 pri OrSEJT ●p48 kreo de Asocio de Sovetiaj E-istoj ●p52 pri propagando ●p54 renkontiĝo en Armenio ● pri Kieva klubo

Legi rete Elŝuti

Numero 59, Januaro (1979)

aktualesejm_1979_n59_jan.jpg Enhavo:p57 pri propagando ●p58 pri malfondo de SEJM ●p59 pri Belarta konkurso ●p61 pri Olimpiko en Moskvo ●p62 Opinio de V.I. Lenin pri E-o ●p64 solena vespero en Krasnojarsk ●p66 Diplomverko pri UEA ●p67 pri reformismo ● Monda Turismo

Legi rete Elŝuti

Numero 60, Februaro - Marto (1979)

aktualesejm_1979_n60_feb-mar.jpg Enhavo:p49 pri ASE ●p71 Informilo pri OrSEJT ●p72 pri propagando ●p73 respondo al artikolo «opinio de V.I.Lenin pri E-o» ● pri ILEI-konferenco ●p74 Somera Tendaro en Ĉeĥoslovakio ●p75 pri likvido de SEJM ●p76 pri tradukoj el E-o ●p77 projekto de ASE - statuto ●p79 pri instruado per korespondado

Legi rete Elŝuti

Numero 61, Aprilo (1979)

aktualesejm_1979_n61_apr.jpg Enhavo:p85 fonda konferenco de ASE ●p91 SEJM likvidiĝas ● historio de SEJM ●p95 aŭtora indekso de artikoloj

Legi rete Elŝuti

Ni invitas vin fari donacon al ni por ke ni povu daŭrigi nian laboron pri esperanta arkivado.

twitter BitArkivo facebook bitarkivo.eo

  • gazetoj/aktualesejm.txt
  • Lastaj ŝanĝoj: 2021/12/26 15:19
  • de adminbitarkivo