BitArkivo estas kunlaborema komunumo kiu volas gardi la Esperantan kulturon por ĉiam. Ni jam arkivis 108 E-periodaĵojn kaj indeksis la enhavon de 9696 numeroj. Baldaŭ ni ankaŭ arkivos librojn, podkastojn kaj dokumentojn ĉe ĉiam funkciantaj serviloj.

Listo de Kunlaborantoj.

twitter BitArkivo facebook bitarkivo.punkto.org

Ni invitas vin fari donacon al ni por ke ni povu daŭrigi nian laboron pri esperanta arkivado.

Ni kreas katalogon de E-periodaĵoj en Vikidatumoj.

Arkivitaj gazetoj kiujn vi trovos ĉi tie:

Vikidatumoj BPEAPE Nomo Numeroj Ĉu kompleta?
183Afrika Revuo5
189Agado Jihlava22
Q64495518233AktivAmeriko11
Q19723521244Aktuale SEJM61
Q4743698382Amerika Esperantisto226
Q64506748415Amikeco18
La Amsterdama Katedro28
Anarkio71
Q64495526606Argentina Esperantisto88
609Argentina E-Vento20
Q12345294626Armena Esperantisto1
674Ateismo33
Aŭstraliaj Esperantistoj445
Q64495524715Aŭstria Esperantisto149
722+723Aŭstria Esperanto-Revuo46
Babilanto16
Balkana Verda Stelo8
Q12345577852Belga Esperantisto344
Q12345579865La Belga Sonorilo168
868BEL Informas163
Q123457441036Bohema esperantisto (Český esperantista)53
Q123457462389Bohema Revuo Esperantista (Časopis českých esperantistů)58
Q120626401060Boletín376
Q157312301145Brazila Esperantisto177
Q123511231184+1178La Brita Esperantisto475
Q122742841232Bulgara Esperantisto157
La Bulteneto62
Q204782131614+1615Bulteno de ISAE56
1822Bulteno de TEKS9
Q12833010 Cogabled Volapükelas4
Esperanta Numismatiko23
Esperanta Rubriko1
Q123472703282Esperantista Vegetarano99
Q52611443185Der Esperantist137
Q123472793330Esperantisto Slovaka47
Q6088363376Esperanto (UEA)627
Q279934193626Esperanto en Azio kaj Oceanio85
Q279944993623Esperanto En Afriko38
3732Esperanto Hamburg134
4226Espéranto Vendée160
Q158641644409Etnismo52
Fanzeranto11
Q254783124597+4592Fenikso40
4608Fervoja Esperantisto19
4610Fervojfakaj kajeroj28
Q649089354622La Fervojisto (1923-1930)31
Q645067951076Fido kaj Espero126
Q123478664683Flandra Esperantisto292
Q279945024785Formoza Folio7
Q123479354818Franca Esperantisto73
Q123511314999La Gazeto21
Q12348779 Heleco96
6231HES Informilo11
5387Hispana Esperantisto61
Q645845405392Hispana Esperanto-Gazeto61
Q24116174060+4059+5462Horizontaal / Esperanto Panorama304
Q647768305591ILERA bulteno10
6107Informilo de Ĝemelaj Urboj60
1600+6546+6545Internacia Fervojisto – Bulteno IFEF395
6624Internacia Ĵurnalisto129
6679Internacia Kulturo9
Q204776646775Internacia Scienca Revuo62
Q123493326731Internacia Pedagogia Revuo169
Q60671227002Irana Esperantisto45
7004IREJO Bulteno19
7035Itala Fervojisto / La Fervojisto127
12830La Ĵurnalisto/TEĴA-informilo8
Q38919837345Juna Amiko146
Q1476567489Kajeroj el la Sudo92
Q103150477615La Karavelo27
7780Katolika Mondo55
7789Katolika Vivo22
Q123507838137+8138Kongresa kuriero / bulteno / komuniko74
KonstruForumo (KoFo)37
Q26218178319Kontakto45
Q3196878 Kosmoglott-Cosmoglotta104
8397Kovno-Esperanto33
8616Laborista Esperantisto86
Q204816428649La Lampiro43
Q1122974911663La Revuo Orienta207
8682Latinigo2
Q2571869065Literatura Mondo118
Q123511407594+8452La KancerKliniko12
9156Lumturo9
Q64495522 Mirmekobo21
Q1235327510187Norvega Esperantisto7
Q711804610709-14Paco (GDR Eldono)25
Q1235372110825Penseo349
10903La Pirato29
Q2047814210983Popola Fronto43
11265Proleta Voĉo19
Q1235433511523REGo98
11692Riga Stelo5
Q341527811710RokGazet’17
Q2547380411829Ruslanda Esperantisto32
Q6441849212028Sekso kaj Egaleco18
Q1235505912091Sennacieca Revuo52
Q347856812098Sennaciulo462
Q1235118612200La Skolta Mondo26
12858Tempo125
Q28853835 Umujo7
13231Universala ĵurnalo1
Q6458454313452Valencia Luno79
13475Vegetarano49
Vento6
4593+13624+13625La Verda Lupeo / Fenikso108
13698Verda Stelo22
13764Verda Utopio17

NOVAJ: 100GB de aliaj 861 gazetoj(arkivotaj)

  • hejmo.txt
  • Lastaj ŝanĝoj: 2024/05/12 10:45
  • de adminbitarkivo