konstruforumo.jpg

KonstruForumo (KoFo)

Kolektivo en kiu oni konkrete diskutos kaj konsultiĝos pri terminaj vakaĵoj en la konstruista faklingvo


Numero 01, Februaro (2005)

konstruforumo_2005_n01_feb.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) bonvenigaj kaj enkondukaj vortoj (ok kolegoj jesis pri la kunlaboro al la Konstru-Forumo); (b) provizora listo de la aŭtoroj por la Jarkolekto de TAKE 2005; © diskutoj pri la terminoj «kompozito» kaj «ŝpalo».

Legu rete Elŝutu

Numero 02, Aprilo - Majo (2005)

konstruforumo_2005_n02_apr-maj.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) resumo de kontaktoj kun naŭ personoj el 8 landoj; (b) provizora listo de la aŭtoroj por la Jarkolekto de TAKE 2005; © diskutoj pri la terminoj «kompozito», «ŝpalo» kaj «trabfaka konstruaĵo».

Legu rete Elŝutu

Numero 03, Julio - Aŭgusto (2005)

konstruforumo_2005_n03_jul-aug.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) resumo de kontaktoj kun naŭ personoj el 8 landoj, 7 novaj invititoj ne respondis; (b) stato de la redaktado de la Jarkolekto de TAKE 2005; © diskutoj pri la terminoj «ŝpalo», «trabfaka konstruaĵo», «urbanismo», «urboplanismo», «secesio», «kver-» kaj «efektivo».

Legu rete Elŝutu

Numero 04, Oktobro - Novembro (2005)

konstruforumo_2005_n04_okt-nov.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) alvoko al kontribuo kaj redaktorado de la Jarkolekto de TAKE 2006; (b) resumo de kontaktoj kun kvar personoj, aliaj antaŭaj kontaktintoj ne respondis; © diskutoj pri la terminoj «urbanismo», «urboplanismo», «secesio», «kver-», «efektivo», «tretejo» kaj «lumeto».

Legu rete Elŝutu

Numero 05, Marto (2006)

konstruforumo_2006_n05_mar.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) alvoko al kontribuo kaj redaktorado de la Jarkolekto de TAKE 2006 kaj 2007; (b) resumo de kontaktoj kun ses personoj; © diskutoj pri la terminoj «urbanismo» (kaj parencaj terminoj), «kver-» (kaj fortoj en statiko), «efektivo», «tretejo» kaj «lumeto». Aparte estas aldonita provizoraj tradukoj de ĉeĥaj terminoj pri konstrumeĥaniko el listo de 1953.

Legu rete Elŝutu

Numero 06, Oktobro (2006)

konstruforumo_2006_n06_okt.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) stato pri la redaktado de Jarkolekto de TAKE 2006 kaj unuaj informoj pri la redaktado de la numero en 2007; (b) informoj pri TAKE © resumo de kontaktoj kun kvin personoj; (ĉ) diskutoj pri la terminoj «urbanismo» (kaj parencaj terminoj), «kver-» (kaj fortoj en statiko), «streni» kaj «kvoto».

Legu rete Elŝutu

Numero 07, Februaro (2007)

konstruforumo_2007_n07_feb.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) citaĵo de la alvoko kontribui al la Jarkolekto de TAKE 2007; (b) resumo de kontaktoj kun ok personoj; bedaŭrinde la kolokvo restas malgranda; ĉiuj kolokvanoj estas instigitaj serĉi fakulojn-kunlaborontojn; © invito al partopreno al EEK dum 28aj de julio ĝis 4a de aŭgusto 2007 en Maribor; (ĉ) diskutoj pri diversaj terminoj el statiko kaj pri la terminoj «efektivo», «tretejo/subtretejo», «lumspaco», «streni», «kvoto» kaj «edifico» kaj kaj pri diversaj fenomenoj pri streĉado de ŝtala strukturo.

Legu rete Elŝutu

Numero 08, Junio (2007)

konstruforumo_2007_n08_jun.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) titolo de artikolo de Jan Werner por la Jarkolekto de TAKE 2007; (b) resumo de kontaktoj kun ok personoj; © diskutoj pri diversaj terminoj el statiko kaj pri la terminoj «efektivo», «tretejo/subtretejo», «lumspaco», «streni», «kvoto» kaj «edifico», kaj pri diversaj fenomenoj pri streĉado de ŝtala strukturo; (ĉ) (komenco al) superrigardo pri volumenaj ŝanĝoj de simpla betono; (d) postvorto kun instigo al interesitoj pli aktiviĝi en la kampo de konstruteknika terminologio.

Legu rete Elŝutu

Numero 09, Januaro (2008)

konstruforumo_2008_n09_jan.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) pri la Jarkolekto de TAKE de 2007 kaj 2008; (b) diskutoj pri diversaj terminoj el statiko, pri «tretejo», «lumspaco», «streni/deformi», «kvoto», «edifico», pri diversaj fenomenoj pri streĉado de ŝtala strukturo, pri «asfalto/bitumo» kaj pri «trafluo/debito/spezo»; © la terminaro pri betono kaj betonistaj laboroj (tradukoj, aktualigo kaj adapto al Eŭrokodo); (ĉ) la granda vortaro germana-esperanta de Krause; (d) kongreso de EEU kaj respektive fervojistoj; (e) listo de la retpoŝtadresoj de la ok kunlaborantoj en la Ko-Fo.

Legu rete Elŝutu

Numero 10, Marto (2008)

konstruforumo_2008_n10_mar.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) diskutoj pri diversaj terminoj el statiko, pri «tretejo», «kvoto/koteo», «edifico», pri diversaj fenomenoj pri streĉado de ŝtala strukturo, pri «asfalto/bitumo», pri «trafluo/debito/spezo», pri «titolkampo» kaj «notlisto/legendo», pri «spano/spanejo»; (b) Eŭrokodo 2 pri betono; © letero al prof. Krause pri «latiso», «truso» kaj aliaj korektindaĵoj; (ĉ) kontaktoj kaj postskribo.

Legu rete Elŝutu

Numero 11, Junio (2008)

konstruforumo_2008_n11_jun.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) kontakto kun s-ro Vergara (UEA-komitatano) kiu organizas terminologian simpozion dum la 93a UK en Roterdamo, (b) teksto por informo pri KF en Informilo por interlingvistoj, © kiel nomi «Umgebinde-Haus»?, (ĉ) diskutoj pri «tretejo», «kvoto/koteo», «edifico», «kipado/loka knikado», «asfalto/bitumo», «trafluo/debito/spezo», «titolkampo/legendo», «spano/spanejo», «Umgebinde(haus)», «furniro/forniro», (d) postskribo.

Legu rete Elŝutu

Numero 12, Septembro (2008)

konstruforumo_2008_n12_sep.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) nova kontakto kun s-ro Joel Brozovsky (Usono), (b) ĝenerala asemblo de TAKE, © KAEST 2008, (ĉ) raporteto pri la 93a UK en Roterdamo, (d) Jarkolekto 2009, (e) respondo de Michel Duc Goninaz pri la netransitiveco de «kniki», (f) diskutoj pri «trabfaka domo/konstruaĵo/sistemo», «tretejo k ŝtupfronto», «edifico», «kipado/loka knikado», «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «titolkampo k legendo», «spano/spanejo/spanspaco», «Umgebinde(haus)», «furniro/forniro», «ladisto, zinkisto k tubisto», «demoli/malkonstrui», «tekto», (g) postskribo.

Legu rete Elŝutu

Numero 13, Novembro (2008)

konstruforumo_2008_n13_nov.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) kontaktoj kun 7 kolegoj, (b) artikolo de JK 2008 en Gradbeni Vestnik, © Jarkolekto 2009, (ĉ) KAEST 2008, (d) kvalimetrio aŭ kvalitometrio, (e) diskutoj pri «kurta solivo» en trabfaka sistemo, « kipado/ loka knikado», «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «Umgebinde(haus)», «ladisto, zinkisto k tubisto», «demoli/malkonstrui», «tekto», «Bollwerk, Wimperg k Masswerk», (f) klarigo pri knikado kaj kipado de Rémy Bouchet.

Legu rete Elŝutu

Numero 14, Januaro (2009)

konstruforumo_2009_n14_jan.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) enkonduko pri la dumonata ritmo de KF kaj pri okazonta terminologia seminario en Ĉeĥio je 2009-11-7/14, (b) kontaktoj kaj retadresoŝanĝo, © gramatika diskuto pri «kurta solivo» aŭ «kurtsolivo», (ĉ) diskutoj pri «kurta solivo» en trabfaka sistemo, « kipado/ loka knikado», «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «Umgebinde(haus)», «ladisto, zinkisto k tubisto», «Bollwerk, Wimperg & Masswerk», «sanktusník/ sanktusová vížka» kaj pri «stuko k puco».

Legu rete Elŝutu

Numero 15, Marto (2009)

konstruforumo_2009_n15_mar.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) aliĝis du novaj membroj kaj la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno ricevos kolekton de la unuaj 15 numeroj de KF, (b) Jarkolekto 2009, © kompendio pri ladista metio en domkonstruado, (ĉ) terminologia seminario en Ĉeĥio je 2009-11-6/8, (d) klarigo pri esperanta vortfarado, (e) diskutoj pri «kurtsolivo» en trabfaka sistemo, «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «ladisto, zinkisto, tubisto k tegmentisto», «planko, tekto k plafono», «Bollwerk, Wimperg & Masswerk», «sanktusník k sanktusturo», «stuko k puco», «vicbalko», «lignaj tabuloj OSB» kaj «dukti k dukto», (f) reguloj pri la akcepto de proponitaj terminoj.

Legu rete Elŝutu

Numero 16, Majo (2009)

konstruforumo_2009_n16_maj.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) rememorigo pri la terminologia metodo, (b) Jarkolekto 2009, © anglaj vortoj influas ĉeĥan lingvon - pri asfalto kaj bitumo, (ĉ) diskutoj pri «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «ladisto, zinkisto, tubisto k tegmentisto», «planko, tekto k plafono», «Bollwerk, Wimperg & Masswerk», «sanktusník k sanktusturo», «stuko k puco», «vicbalko», «lignaj tabuloj OSB», «dukti k dukto», «etaĝo» kaj «kanalizo, kanalizacio k kloako».

Legu rete Elŝutu

Numero 17, Julio (2009)

konstruforumo_2009_n17_jul.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) kontaktoj, (b) Jarkolekto 2009, © novembra terminologia seminario estas nuligita, (ĉ) diskutoj pri «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «ladisto, zinkisto, tubisto k tegmentisto», «sanktusník k sanktusturo», «lignaj tabuloj OSB», «dukti k dukto», «etaĝo» kaj «kanalizo, kanalizacio k kloako», (d) redakcia artikolo de SPEGULO (numero de somero 2009).

Legu rete Elŝutu

Numero 18, Septembro (2009)

konstruforumo_2009_n18_sep.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) reagoj al la redakcia artikolo de SPEGULO (numero de somero 2009), (b) Pri la Jarkolekto 2009 (interpunkcio k.s.), © Jarkolekto 2010, (ĉ) membreco en TAKE, (d) diskutoj pri «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «dukti k dukto», «etaĝo», «kanalizo, kanalizacio k kloako» kaj «varmkondukteco k varmkonduktivo».

Legu rete Elŝutu

Numero 19, Novembro (2009)

konstruforumo_2009_n19_nov.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) foruma labormetodo, (b) kontaktoj (i.a. kun reviziinto de PIV), © raporteto pri la membrokunveno de TAKE je 18-10-2009), (ĉ) iom el «Hidraŭlika sanitara terminaro» de Blázquez, (d) prepozicio «po», (e) sufikso «aci» en «kanalizacio», (f) diskutoj pri «asfalto k bitumo», «trafluo/debito/spezo», «kanalizo, kanalizacio k kloako» kaj «varmkondukteco k varmkonduktivo».

Legu rete Elŝutu

Numero 20, Januaro (2010)

konstruforumo_2010_n20_jan.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) foruma labormetodo, (b) informoj de TAKE, © alvoko al kontribuo por la Jarkolekto 2010, (ĉ) kontaktoj (i.a. kun legantoj de la KF), (d) speciala lingvo laŭ ISO 1087-1 kaj pri «po», (e) terminoj el «Hidraŭlika sanitara terminaro» de Blázquez, (f) diskutoj pri «trafluo/debito/spezo», «kanalizo, kanalizacio k kloako», «varmkondukteco k varmkonduktivo», kaj «taluso».

Legu rete Elŝutu

Numero 21, Marto (2010)

konstruforumo_2010_n21_mar.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) kontaktoj (pri la statuso de leganto; kun novaj KF-anoj kaj legantoj; pri nova PIV), (b) terminoj el «Hidraŭlika sanitara terminaro» de Blázquez, © klarigo pri «recipiento», (ĉ) klarigo pri «kondukteco», (d) diskutoj pri «kanalizo, kanalizacio k kloako», «taluso» kaj «lodnivelilo».

Legu rete Elŝutu

Numero 22, Majo (2010)

konstruforumo_2010_n22_maj.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) aktuala listo de kunlaborantoj, legantoj-fakuloj kaj aliaj legantoj, (b) pri «vadoza», «vadosa» aŭ «enfiltra» (el «Hidraŭlika sanitara terminaro» de Blázquez), © redaktaj sugestoj por Jarkolekto de TAKE 2010, (ĉ) tradukita normo EN ISO 9000, (d) diskutoj pri «kanalizacio» k.a., bazaj terminoj pri varmoteĥniko, «taluso», kaj «lodnivelilo», (e) tuta teksto «Teoria bazo de varmprocezoj en domkonstruktoj».

Legu rete Elŝutu

Numero 23, Julio (2010)

konstruforumo_2010_n23_jul.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) strategio de la KF, (b) pri «vadoza», «vadosa» aŭ «enfiltra» (el «Hidraŭlika sanitara terminaro» de Blázquez), © kontribuaĵoj al Jarkolekto de TAKE 2010, (ĉ) diskutoj pri «kanalizacio» k.a., «taluso», bazaj karbominejaj nocioj, kaj terminoj el la Bildvortaro Duden 271.

Legu rete Elŝutu

Numero 24, Septembro (2010)

konstruforumo_2010_n24_sep.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) strategio de la KF, (b) resumo de 6 kontaktoj, © Jarkolektoj de 2010 kaj 2011, (ĉ) alvokoj al kunlaboro pri PIV-kontrolado kaj pri ladista manlibro, (d) pri la adjektivo «vadoza», (e) pri formoj de kompleksaj terminoj, (f) kritikoj al referencitaj principoj en Matematika vortaro de M. Bavant, (g) diskutoj pri «kanalizacio» k.a., «taluso», bazaj karbominejaj nocioj, Bildvortaro Duden 271, «fluato», Bildvortaro Duden 272, kaj «traverso k longverso».

Legu rete Elŝutu

Numero 25, Novembro (2010)

konstruforumo_2010_n25_nov.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) strategio de la KF, (b) resumo de 4 kontaktoj, © Jarkolektoj de 2010 kaj 2011, (ĉ) alvokoj al kunlaboro pri PIV-kontrolado kaj pri ladista manlibro, (d) pri la lingvaj problemoj listigitaj de F. van Mook, (e) diskutoj pri «kanalizacio» k.a., Bildvortaro Duden 271, «fluato», Bildvortaro Duden 272, «traverso k longverso», distingo de domanguloj, ladista «foldo», segitaj lignopecoj, kaj Bildvortaro Duden 273.

Legu rete Elŝutu

Numero 26, Januaro (2011)

konstruforumo_2011_n26_jan.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) pri internacieco, planeco, kohereco kaj «damaĝa homonimofobio», (b) Jarkolektoj de 2010 kaj 2011, © aparta noto pri «Spundwand», (ĉ) diskutoj pri Bildvortaro Duden 271, «fluato», Bildvortaro Duden 272, «traverso k longverso», distingo de domanguloj, ladista «foldo», segitaj lignopecoj, Bildvortaro Duden 273, kaj Bildvortaro Duden 274.

Legu rete Elŝutu

Numero 27, Marto (2011)

konstruforumo_2011_n27_mar.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) ree pri internacieco, planeco, kohereco, «damaĝa homonimofobio», pesimismo kaj PIV, (b) Jarkolekto 2011, © Broŝuro «Ladistaj produktoj en konstruado», (ĉ) Revizio de konstrufakaj terminoj en PIV, (d) diskutoj pri «fluato», Bildvortaro Duden 272, «traverso k longverso», distingo de domanguloj, ladista «foldo», segitaj lignopecoj, Bildvortaro Duden 273, Bildvortaro Duden 274 kaj «Mönch-Nonne Dach».

Legu rete Elŝutu

Numero 28, Marto (2011)

konstruforumo_2011_n28_mar.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) estonteco de KF post 2011, (b) kontaktoj (i.a. pri la Bildvortaro), © diskuto en Terminara Kuriero 141 (IFEF, aprilo 2011), (ĉ) revizio de la betonterminaro, (d) diskutoj pri «(super)konduktivo», segitaj lignopecoj («breto»), Bildvortaro Duden 274, «Mönch-Nonne Dach», balkosubtenaj konstruktoj, «simpla balko/kontinua balko/kampo», «Oberlicht/rooflight», «bindoro», «castellated beam», Bildvortaro Duden 275 kaj «ŝtonceramiko».

Legu rete Elŝutu

Numero 29, Julio (2011)

konstruforumo_2011_n29_jul.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) kontaktoj, (b) mistajpaĵoj en KF 28, © daŭrigo de la diskuto pri Terminara Kuriero 141, (ĉ) revizio de la betonterminaro, (d) Jarkolekto 2011, (e) Terminologia Forumo en UK 2011, (f) Retrospekto pri «stuki», «plasti» kaj «puci», (g) arĥitektura enciklopedio, (ĝ) diskutoj pri «(super)konduktivo», «traverso k longverso», segitaj lignopecoj («breto»), Bildvortaro Duden 274, «Mönch-Nonne Dach», balkosubtenaj konstruktoj, «simpla balko/kontinua balko/kampo», «Oberlicht/rooflight», «bindoro», «castellated beam», Bildvortaro Duden 275, «ŝtonceramiko» kaj «tektoniko».

Legu rete Elŝutu

Numero 30, Septembro (2011)

konstruforumo_2011_n30_sep.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) estonteco de KF post 2011, (b) kontaktoj, © diskutoj pri «traverso k longverso», segitaj lignopecoj («breto»), balkosubtenaj konstruktoj, «simpla balko/kontinua balko/kampo», «Oberlicht/rooflight», «bindoro», «ŝtonceramiko», «tektoniko», terminoj bazitaj sur esperantaj radikoj kaj Bildvortaro Duden 276, (ĉ) motivigo kaj travideblo de terminoj, (d) Jarkolekto de TAKE, (e) pri la Terminologia Forumo en UK 2011, (f) arĥitektura enciklopedio, (g) pri morfemoj kaj radikoj, (g, aldone:) la 19a ĉapitro de «La vojo de lumo — Via Lucis» de Jan Amos Komenský (traduko de Jan Werner).

Legu rete Elŝutu

Numero 31, Novembro (2011)

konstruforumo_2011_n31_nov.jpg Eldonas: Jan Werner

Enhavo: ● (a) kunordigo de la forumo: eksiĝo de Jan Werner kaj ekfunkcio de Pierre Grollemund, (b) konsisto de la foruma skipo, © arĥitektura enciklopedio, (ĉ) diskutoj pri «Oberlicht/rooflight», «ŝtonceramiko», terminoj bazitaj sur esperantaj radikoj kaj Bildvortaro Duden 276, (d) motivigo kaj travideblo de terminoj, (e) Jarkolekto de TAKE 2011 kaj 2012, (f) pri morfemoj kaj radikoj, (g) pri la Terminologia Forumo en UK 2011, (h) postskribo.

Legu rete Elŝutu

Numero 32, Decembro (2011)

konstruforumo_2011_n32_dec.jpg Eldonas: Pierre Grollemund

Enhavo: ● (a) listo de traktitaj temoj en KF-cirkuleroj, (b) motivigo kaj travideblo de terminoj, © elementoj de ĉarpentaĵo, (ĉ) diskutoj pri «traverso k longverso», segitaj lignopecoj, balkosubtenaj, «bindoro», «castellated beam», Bildvortaro Duden 275.

Legu rete Elŝutu

Numero 33, Januaro (2012)

konstruforumo_2012_n33_jan.jpg Eldonas: Pierre Grollemund

Enhavo: ● (a) reagoj al KF 32 kaj stato de traktitaj temoj en KF-cirkuleroj, (b) elementoj de ĉarpentaĵo, © diskuto pri «tero, teraĵo, grundo, argilo, lomo».

Legu rete Elŝutu

Numero 34, Aprilo (2012)

konstruforumo_2012_n34_apr.jpg Eldonas: Pierre Grollemund

Enhavo: ● (a) metioj de konstruado, (b) metioj de ĉarpentado.

Legu rete Elŝutu

Numero 35, Julio (2012)

konstruforumo_2012_n35_jul.jpg Eldonas: Pierre Grollemund

Enhavo: ● (a) reagoj al KF 34, (b) terminologia problemo kaj propono ŝilmo, © monumento de Astana.

Legu rete Elŝutu

Numero 36, Oktobro (2012)

konstruforumo_2012_n36_okt.jpg Eldonas: Pierre Grollemund

Enhavo: ● (a) reagoj al KF 35, (b) Turo de la Perloj, © Bildvortaro.

Legu rete Elŝutu

Numero 37, Decembro (2012)

konstruforumo_2012_n37_dec.jpg Eldonas: Pierre Grollemund

Enhavo: ● (a) reagoj al KF 36, (b) TAKE, © Jarkolekto 2012, (ĉ) revuo Monato, (d) novaj temoj, (e) plastaj materialoj, (f) poŝtkarto de s-ro Shen (Pekinaj edificoj).

Legu rete Elŝutu

Ni invitas vin fari donacon al ni por ke ni povu daŭrigi nian laboron pri esperanta arkivado.

twitter BitArkivo facebook bitarkivo.eo

  • gazetoj/konstruforumo.txt
  • Lastaj ŝanĝoj: 2019/10/06 15:35
  • de adminbitarkivo