kk.jpg

Kongresa kuriero / bulteno / komuniko

Inform-bulteno aperanta dum kelkaj Kongresoj de Universala Esperanto-Asocio

Peceto de Vikipedio: Kongresa kuriero

La Kongresa Kuriero estas inform-bulteno, kiun volontuloj pli-malpli regule, proksimume ĉiutage, aperigas dum kelkaj Universalaj Kongresoj de UEA. Ĉiu aliĝinta kongresano rajtas je senkosta ekzemplero.

Ĝia enhavo dependas grandparte de la kontribuoj de la kongresanoj mem, kiuj estas petataj raporti pri siaj kunvenoj, recenzi kongresajn eventojn ktp. Ankaŭ fotoj en komputila formato estas bonvenaj, same kiel kongresaj anekdotoj kaj rakontoj. .

Kutime la Kongresa Kuriero tiel nomiĝas nur en subtitolo kaj krome havas specifan titolon, kiu povas aludi iun specialaĵon de la kongresa lando aŭ urbo. Jen kelkaj ekzemploj:

  • UK 1985, Aŭgsburgo: La Strobilo; cembra strobilo estas la emblemo de la urbo Aŭgsburgo.
  • UK 1995, Prago: Pragaj Sonoriloj; aperis 11 numeroj.
  • UK 2002, Fortaleza: La bela sonĝo de l' omaro, vortludo pri verso el La Espero; la titolo prezentis ridetantan omaron.
  • UK 2006, Florenco: Florenca Lilio; la blazono de Florenco montras lilion.
  • UK 2015, Lillo: Belfrido
  • UK 2016, Nitro: Pribina. La kuriero ricevis sian nomon laŭ fama loĝanto de Nitro, la princo Pribina. .
  • UK 2023, Torino: La Taŭra Voĉo


1908-1930

Kongresa Gazeto n1 al 6, 1908

kk_1908_gazeto_n01-06.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Gazeto n1 al 6, 1911

kk_1911_kongresagazeto_n01-06.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Bulteno n1 al 5, 1912

kk_1912_krakovo_kongresabulteno_n1-5.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Gazeto n1 al 6, 1913

kk_1913_kongresagazeto_n01-06.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Gazeto de la Deka Kongresa, n1 al 8, 1914

kk_1914_gazeto_n1-8.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Bulteno, n1 al 6, 1924

kk_1924_bulteno_n01-06.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Bulteno n1 al 7, 1925

kk_1925_bulteno_n01-07.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

1930-1950

Oficiala Bulteno, 1931

kk_1931_bulteno.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Gazeto, Jaro 1932, Januaro

kk_1932_gazeto_n01_jan.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Gazeto, Jaro 1932, Februaro

kk_1932_gazeto_n02_feb.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Gazeto, Jaro 1932, Marto

kk_1932_gazeto_n03_mar.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Gazeto, Jaro 1932, Aprilo

kk_1932_gazeto_n04_apr.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Gazeto, Jaro 1932, Majo

kk_1932_gazeto_n05_maj.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Gazeto, Jaro 1932, Junio

kk_1932_gazeto_n06_jun.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Gazeto, Jaro 1932, Julio

kk_1932_gazeto_n07_jul.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Gazeto, Jaro 1932, Septembro

kk_1932_gazeto_n08_sep.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Bulteno, 1932

kk_1932_bulteno.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Bultenoj n1 al 5, 1933

kk_1933_bulteno_n01-05.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Bultenoj n1 kaj 2, 1937

kk_1937_bulteno_n01-02.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Oficialakomuniko n1 al 4, 1937

kk_1937_oficialakomuniko_n01-04.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Ni Vokas Vin, n1. Jaro 1938, Julio

kk_1938_nivokasvin_n01_jul.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Ni Vokas Vin, n2. Jaro 1938, Decembro

kk_1938_nivokasvin_n02_dec.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Ni Vokas Vin, n3. Jaro 1939, Januaro

kk_1939_nivokasvin_n03_jan.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Ni Vokas Vin, n4. Jaro 1939, Aprilo

kk_1939_nivokasvin_n04_apr.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Ni Vokas Vin, n5. Jaro 1939, Julio

kk_1939_nivokasvin_n05_jul.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Ni Vokas Vin, n6. Jaro 1939, Novembro

kk_1939_nivokasvin_n06_nov.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Svislando vokas vin, n1 al 3, jaro 1947

kk_1947_svislandovokasvin_n01-03.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

1970-1990

Gazetara Servo n1 al 7, Jaro 1970

kk_1970_vieno_gazetaraservo_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Bulteno n1 al 8, Jaro 1972

kk_1972_portland_kongresabulteno_n1-8.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Oficialaj Komunikoj n2, n5, n6, n7, n8. Jaro 1974

kk_1974_hamburg_oficialajkomunikoj_n2-5-6-7-8.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Kuriero n1 al 3. Jaro 1977

kk_1977_rejkjavik_n1-3.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Informa Bulteno. n7. Jaro 1978

kk_1978_varna_informabulteno_n7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Kuriero n1 al 7. Jaro 1979

kk_1979_lucerno_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Kuriero n1 al 8. Jaro 1981

kk_1981_brasilia_n1-8.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Heroldo de Esperanto, Kongresa Eldono, n1 al 5. Jaro 1982

kk_1982_antverpeno_heroldodeesperanto_n1-5.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Budapeŝta Informilo, n1 al 5. Jaro 1983

kk_1983_budapesxtainformilo_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Totemo, n1 al 6. Jaro 1984

kk_1984_vankuvero_latotemo_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Strobilo, n1 al 6. Jaro 1985

kk_1985_augsburg_lastrobilo_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Kuriero, Al la nova Etapo, n1 al 6. Jaro 1986

kk_1986_pekino_al_la_nova_etapo_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Kuriero, n1 al 7. Jaro 1987

kk_1987_varsovio_kongresakuriero_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kongresa Kuriero, n1 al 5. Jaro 1988

kk_1988_rotterdam_n1-5.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Kortega Cirkulero, n1 al 6. Jaro 1989

kk_1989_brajtono_lakortegacirkulero_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

1990-2010

La Havana Kuriero, n1 al 6. Jaro 1990

kk_1990_lahavanakuriero_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Kongresa Kuriero, n1 al 6. Jaro 1991

kk_1991_bergeno_kongresakuriero_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Danuba Kuriero, n1 al 6. Jaro 1992

kk_1992_vieno_danubakuriero_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Valencia Suno, n1 al 6. Jaro 1993

kk_1993_valencia_suno_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Kvieta Mateno, n1 al 6. Jaro 1994

kk_1994_seulo_kvietamateno_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Vekilo Kongresa, n1 al 7. Jaro 1995

kk_1995_tampereo_vekilokongresa_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Pragaj Sonoriloj, n1 al 11. Jaro 1996

kk_1996_pragajsonoriloj_n1-11.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Lumilo, n1 al 5. Jaro 1997

kk_1997_adelajdo_lalumilo_n1-5.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

KOKO, n1 al 7. Jaro 1998

kk_1998_montpellier_koko_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Pordego al Kongreso, n1 al 6. Jaro 1999

kk_1999_berlino_pordegoalkongreso_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Stel-Avivo senpaŭze, n1 al 7. Jaro 2000

kk_2000_tel-avivo_stel-avivosenpauxze_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Zagreba Albumo, n1 al 7. Jaro 2001

kk_2001_zagrebaalbumo_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Bela Sonĝo, n1 al 6. Jaro 2002

kk_2002_fortaleza_labelasongho_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Goteborg. Kuriero, n1 al 6 kaj aldono. Jaro 2003

kk_2003_goteborg_kuriero_n1-6_aldono.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Pekino. Kongresa Kuriero, n1 al 8. Jaro 2004

kk_2004_pekino_n1-8.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Vilna Sonoro, n1 al 7. Jaro 2005

kk_2005_vilnasonoro_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Florencia Lilio, n1 al 6. Jaro 2006

kk_2006_florencalilio_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Ondas Jokohamo, n1 al 6. Jaro 2007

kk_2007_jokohamo_ondas_jokohamo_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Roterdamo. Jubileanto, n1 al 6. Jaro 2008

kk_2008_roterdamo_jubileanto_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Bonhumora Zamenhofano, n0. Jaro 2009

kk_2009_bjalistoko_bonhumorazamenhofano_n0.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Bonhumora Zamenhofano, n1 al 8. Jaro 2009

kk_2009_bjalistoko_bonhumorazamenhofano_n1-8.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

2010-nuntempe

Havana Karavano, n1 al 6. Jaro 2010

kk_2010_havanakaravano_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Vikinga Voĉo, n1 al 6. Jaro 2011

kk_2011_kopenhago_vikingavocxo_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Loa! Loa! Loa!, n1 al 6. Jaro 2012

kk_2012_hanojo_loaloaloa_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Aŭroro, n1 al 6. Jaro 2013

kk_2013_rejkjaviko_auroro_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Bonaera Voĉo, n1 al 6. Jaro 2014

kk_2014_bonaeravocxo_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Bonaera Komunikoj, n1 al 7. Jaro 2014

kk_2014_bonaero_komunikoj_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Belfrido, n1 al 7. Jaro 2015

kk_2015_lillo_belfrido_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Pribina, n1 al 7. Jaro 2016

kk_2016_nitra_pribina_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Kandellumo Verda, n1 al 7. Jaro 2017

kk_2017_seulo_lakandellumoverda_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Taĵonia, n1 al 6. Jaro 2018

kk_2018_tajxonia_n1-6.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

La Saltejo, n1 al 7. Jaro 2019

kk_2019_lasaltejo_n1-7.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Ni invitas vin fari donacon al ni por ke ni povu daŭrigi nian laboron pri esperanta arkivado.

twitter BitArkivo facebook bitarkivo.eo

  • gazetoj/kk.txt
  • Lastaj ŝanĝoj: 2020/05/05 12:24
  • de adminbitarkivo