fervojfakajkajeroj.jpg

Fervojfakaj kajeroj

Neregula informilo pri fakaj fervojaj aferoj.


Numero 01, Aprilo (1992)

fervojfakajkajeroj_1992_n01_apr.jpg Redaktoro: Ladislav Kovár Eldonanto: Internacia Fervojista Esperanto-Federacio

Enhavo: ● P. Engen : Antaŭvortoj ● P. Chrdle : Rekomendoj por verkado de fakaj artikoloj pri fervojo ● L. Sekereŝ : Ek al seneraraj fervojfakaj tekstoj ● J. Werner : Distingi kvalitojn en rilato de nocio kaj nomo ● H.Hoffmann : Kio estas fervojo ● J. Fortúnski : Pola elektro-manovra lokomotivo EM-10 ● J. Giessner : Funkcio kaj servoj de okcidentaj fervojoj ● L. Kovář : Konklude

Legu rete Elŝutu

Numero 02, Majo (1993)

fervojfakajkajeroj_1993_n02_maj.jpg Enhavo: ● H. Hoffmann, J. Werner : Ankoraŭfoje : Kio estas fervojo ● E. Glättli : La S-fervojo de Zürich ● J. Fortúnski : Fervoja transporto en Pollando ● I.Tereşneu, M. Ştefan : Rumanaj fervojoj, turnoplato de Eŭropo ● Dr.ing Wenkel Ne ĉiu vagono taŭgas ● H. Hoffmann : Interesaj komplikaĵoj en difinlaboro ● L. Kovář : Masmezurilo en ranĝstacioj ● L. Kovář : Konklude

Legu rete Elŝutu

Numero 03, Majo (1994)

fervojfakajkajeroj_1994_n03_maj.jpg Enhavo: ● Polak Zdenék : Trafika faklernejsistemo en Ĉeĥa Respubliko ● H. Hauge : Sekurigado de traknivelaj pasejoj ● Ion Bizduna : Nova metodologio por kontrolo kaj diagnostiko de injekta mekanismo de la dizelmotoroj 12LDA28 kaj 6LDA28 sen demunto de sur motoro ● E. Glättli : La feruta koridoro tra Svislando ● J. Werner : Pri la terminoj streno kaj streniĝo en la terminaro de IFEF ● J. Giessner : Iom pri la tunelo sub la Maniko ● L. Kovář : Konklude

Legu rete Elŝutu

Numero 04, Majo (1995)

fervojfakajkajeroj_1995_n04_maj.jpg Enhavo: ● J. Giessner : Ĉu la fervojo estas bruema ? ● P. Zdenék : Restrukturado de Ĉeĥa Fervojo ● E. Glättli : ZUB - La aŭtomata trajnbremsosistemo ĉe la S-fervojo en Zürich ● E. H. Olsen : Novaj S-trajnoj ● S. David : Horaro ● G. Sredić : Sinergiaj efektoj de la integrigo de societoj INTERCONTAINER kaj INTERFRIGO ● L. Kovář : Konklude

Legu rete Elŝutu

Numero 05, Majo (1996)

fervojfakajkajeroj_1996_n05_maj.jpg Enhavo: ● J. Giessner : La vojo de la fervoja Esperanto-terminaro ĝis 1995 ● G. Sredić : Malaperas la ’fluganta’ rado ● J. Niemann : Aŭtomataj biletsistemoj - plia evoluo - elirpunkto en la sistemo SCANPOINT ● E. Glättli : Kvar BRUNEL-distingoj por la Svisaj Federaciaj Fervojoj ● J. Giessner : Ambiciaj energio-ŝparplanoj de Germana Fervojo DB ● L. Sekereŝ : Purigado, lavado kaj desinfektado de varvagonoj ● J. Halász : Kelkaj pensoj pri la interrilatoj de geometriaj kaj movadaj karakterizaĵoj

Legu rete Elŝutu

Numero 06, Majo (1997)

fervojfakajkajeroj_1997_n06_maj.jpg Enhavo: ● J. Giessner : Novaĵoj pri la eŭropaj grandrapidaj linioj ● G. Sredić : Amasa konstruado de fervojaj tuneloj ● E. Glättli : Aŭdaca anstataŭigo de du unutrakaj fervojpontoj el fero per dutraka arka betonponto ● DEFA : Fervoja tunelo sub Granda Belto ● J. Halász : Fortoj, efikantaj al fervoja surkonstruado

Legu rete Elŝutu

Numero 07, Majo (1998)

fervojfakajkajeroj_1998_n07_maj.jpg Enhavo: ● E. Glättli : Rulantaj elektro-centraloj ● J. Niemann : Brunel-distingoj al Danaj Ŝtatfervojoj ● L. Kovář : Modernaj informsistemoj por vojaĝantoj ● J. Giessner : Transrapid kaj aliaj aktualaĵoj ● J. Halász : La plej nova hungara fervojlinio estas projektata ● G. Sredić : Grandrapidaj fervojaj linioj en Balkanio

Legu rete Elŝutu

Numero 08, Majo (1999)

fervojfakajkajeroj_1999_n08_maj.jpg Enhavo: ● E. Glättli : La nova duetaĝa Intercity-navettrajno de la Svisaj Federaciaj Fervojoj (SFF) ● M. Feificová : La Arbara Fervojo en la regiono Čierny Hron ● H. Hoffmann : Konciza historio de terminara laboro ĉe IFEF ● E.H. Olsen : Metroo en Kopenhago

Legu rete Elŝutu

Numero 09, Majo (2001)

fervojfakajkajeroj_2001_n09_maj.jpg Enhavo: ● E.H. Olsen : Planoj pri elkonstruo de la dana fervojreto ● E. Glättli : La energi-provizado de la Svisaj Fervojoj ● E.H. Olsen : Kopenhaga metroo ● E.H. Olsen : Stato de la firma ligo trans la Sundon ● E. Glättli : La unua svisa pasaĝertrajno kun kliniĝtekniko

Legu rete Elŝutu

Numero 10 (2002)

fervojfakajkajeroj_2002_n10.jpg Enhavo: ● E.H. Olsen : Bonaj trajnoj por ĉiuj ● J. Tomíšek : Rekonstruo de fervojaj koridoroj en Ĉeĥa Respubliko ● L. Sekereŝ : Ŝanĝo de naturo per konstruado de fervojlinioj ● G. Sredić : Eksteraj kostoj de trafiko ● H. Sonntag : Apliko de lumo-ondokondukiloj por telekomunikado, sekurigaj instalaĵoj kaj teleregado ĉe la Aŭstriaj Ŝtataj Fervojoj (OEBB) ● J. Werner : Klasifiko en terminologa procedo ● J. Marek : Diagnostiko de staciaj sekuriginstalaĵoj tipo DIAB-2

Legu rete Elŝutu

Numero 11 (2003)

fervojfakajkajeroj_2003_n11.jpg Enhavo: ● R. Koleva, K. Prodanov, A. Saliev : Kalkuloj pri la socialekonomika efikeco de pasaĝertransporto laŭ merkataj segmentoj ● S.A. Ananiev : Variant-organizado ĉe transporto de pasaĝeroj kadre de la urbo Sofio en 2002 ● A. Saliev : Kvalito de la pasaĝerservoj ĉe fervoja transporto ● R. Miĥajlov, J. Georgiev : Speciala priservado de nefacilmovaj personoj per fervoja transporto ● V. Trifonova, T. Rangelova, P. Petkov, D. Maneva : Estradperfektigo de fervoja vartransporto ● R. Pobornikova, D. Delanov : La muzeaj tradicioj en la bulgaraj fervojoj ● G. Sredić : Aliĝo de orienteŭropaj fervojoj al transeŭropaj koridoroj ● D. Hartig : Trajnveturado en la jaro 2100 ● H. Hoffmann : Translima trafiko per EgroNet

Legu rete Elŝutu

Numero 12 (2006)

fervojfakajkajeroj_2006_n12.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 13 (2007)

fervojfakajkajeroj_2007_n13.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 14 (2007)

fervojfakajkajeroj_2007_n14.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 15 (2008)

fervojfakajkajeroj_2008_n15.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 16 (2009)

fervojfakajkajeroj_2009_n16.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 17 (2009)

fervojfakajkajeroj_2009_n17.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 18 (2010)

fervojfakajkajeroj_2010_n18.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 19 (2011)

fervojfakajkajeroj_2011_n19.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 20 (2012)

fervojfakajkajeroj_2012_n20.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 21 (2013)

fervojfakajkajeroj_2013_n21.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 22 (2014)

fervojfakajkajeroj_2014_n22.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Indekso Numeroj 01-22

fervojfakajkajeroj_indekso.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 23 (2015)

fervojfakajkajeroj_2015_n23.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 24 (2016)

fervojfakajkajeroj_2016_n24.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 25 (2017)

fervojfakajkajeroj_2017_n25.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 26 (2018)

fervojfakajkajeroj_2018_n26.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Numero 27 (2019)

fervojfakajkajeroj_2019_n27.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Ni invitas vin fari donacon al ni por ke ni povu daŭrigi nian laboron pri esperanta arkivado.

twitter BitArkivo facebook bitarkivo.eo

  • gazetoj/fervojfakajkajeroj.txt
  • Lastaj ŝanĝoj: 2019/08/22 16:15
  • de adminbitarkivo