argentinaevento.jpg

Argentina E-Vento

Oficiala organo de Argentina Esperanto-Ligo


Numeroj 15-16, Decembro (2003)

argentinaevento_2003_n15-16_dec.jpg Redaktoro: Rubén T. Diaconu Tkachenco

Enhavo: ● El la Redaktejo ● Al umbral de un nuevo año. (Salutvortoj je la sojlo de la nova jaro) ● Turistoj: Bonvenon al Argentino! 20-a Internacia Simpozio pri Esperanto-Turismo ● Novaĵoj. Tra la lando. Tra la mondo ● Lando kaj urbo de la 89-a UK ● Dankesprimoj ● Lastamomenta anonco!

Legi rete Elŝuti

Numero 17, Aprilo (2004)

argentinaevento_2004_n17_apr.jpg Enhavo: ● Kolor´ de Espero (Popkanzono) ● El la Redaktejo ● Ek al laboro! Salutvortoj de la Prezidanto ● Eksterlandaj Vizitantoj ● Esperanto en Internet ● Jarasembleo de AEL 2004 ● Novaĵoj-Informoj-ktp ● La Granda Patagonia Glaciejo ● Historioj de argentinaj E-grupoj: Bariloĉea E-o Rondo ● Argent-EJO ● 6-a TAKE en Kubo ● Tra la lando

Legi rete Elŝuti

Numero 18, Majo (2004)

argentinaevento_2004_n18_maj.jpg Enhavo: ● Poemo: Foje oreloj sufiĉas… ● El la Redaktejo ● Esperanto en Eŭropa Unio ● Historioj de niaj E-grupoj (Rosario) ● Novaĵoj: lande kaj eksterlande ● Vizito de Flavio Rebelo (ITV) ● El la Leterkesto

Legi rete Elŝuti

Numero 19, Septembro (2004)

argentinaevento_2004_n19_sep.jpg Enhavo: ● El la Redaktejo ● Escuela Argentina de Esperanto ● Esperanto en Ĉinio: 89-a UK ● Muziko: “Tango” en Esperanto (A.Cossavella) ● Historioj de niaj E-grupoj:“SEK” (Saenzpenjo) ● Intervjuo: Nova kunlaboranto ene de la Estraro (M.Casartelli) ● Novaĵoj: lande kaj eksterlande ● Pasporta Servo ● AEL-Informas ● Tutmonde - Tra la mondo per E-Kongreso: Nepalo ● El la Leterkesto

Legi rete Elŝuti

Numero 20, Decembro (2004)

argentinaevento_2004_n20_dec.jpg Enhavo: ● Komitata Salutvorto ● 89° UK: “La igualdad lingüística en las relaciones internacionales” ● Sukcesa Datreveno de UNESCO-Rezolucio en Urugvajo ● Turisme: Someras en Argentino ● AEL-Informas ● Novaĵoj ● El la Leterkesto

Legi rete Elŝuti

Numero 21, Marto (2005)

argentinaevento_2005_n21_mar.jpg Enhavo:p1 Aŭtunas en Argentino ●p2 El la redaktejo ●p3 Jara AEL-Asembleo ●p3 E-o plej suden (en Ushuaia) ●p5 E-o kaj Skoltoj ●p7 Novaĵoj ●p9 Interkomunikado kun orientaj landoj ●p10 E-o Amerike ● Novjara mesaĝo de la prezidanto de UEA (R.Corsetti)

Legi rete Elŝuti

Numero 22, Majo (2005)

argentinaevento_2005_n22_maj.jpg Enhavo:p1 Vintras en Argentino ●p2 El la redaktejo ●p3 E-o kaj la Papo ●p5 AEL informas ●p8 Junulara Sekcio ●p9 Internacie ●p12 E-agado en Patagonio ●p13 Anoncoj ●p15 El la leterkesto ●p16 Papo Benedikto la 16a elektita

Legi rete Elŝuti

Numero 23, Septembro (2005)

argentinaevento_2005_n23_sep.jpg Enhavo:p1 Printempas en Argentino ●p3 Vizito de E. Ellemberg ● AEL Informas ●p5 Internacionales en pocas lineas.. ●p6 Novaĵoj ●p7 Brazila Kongreso ●p8 Projekto NESTO ●p9 E-o en Paragvajo ●p10 Amerike ●p11 E-disvastigo: Argumentoj ●p12 Festival en Finlando ●p13 17a Jalta Aromo ●p14 Internacie ●p15 Poemo: Amo Forestanta ● El la leterkesto ●p16 Nia spacŝipo

Legi rete Elŝuti

Numero 24, Decembro (2005)

argentinaevento_2005_n24_dec.jpg Enhavo:p1 E-o y la Expo Educativa ●p2 El la redaktejo ●p3 Hispanlingva rubriko ●p5 Eduka Ekspozicio (+bildo) ●p6 Ago-tago en Bonaero ● Kunveno en Patagonio (+bildo) ● AEL informas ●p9 Poezio: Esti libera ●p10 Pri Brazilaj Kongresoj de BEL kaj BEJO ●p13 Internacie ●p14 Monda Asembleo Socia ●p16 La valoro de nia lingvo

Legi rete Elŝuti

Numero 25, Marto (2006)

argentinaevento_2006_n25_mar.jpg Enhavo:p1 Jarasembleo de AEL ●p2 El la redaktejo ●p3 Hispanlingva rubriko ●p4 Un argentino en Australia (Prof.Rojas) ●p5 AEL informas ●p6 Mesaĝo de la prezidanto de UEA ● Amerike ●p7 Internacie ●p9 E-disvastigo ●p10 El la leterkesto

Legi rete Elŝuti

Numero 26, Junio (2006)

argentinaevento_2006_n26_jun.jpg Enhavo:p1 Renkontiĝo en Bonaero ●p2 El la redaktejo ●p3 Hispanlingva rubriko ●p8 Atingoj de la jara Asembleo ●p11 Forpasis W. Schad ● AEL informas ●p13 Amerike ●p14 Internacie ●p15 Projekto Indiĝenaj Popoloj ●p16 E-disvastigo: Muzea Nokto en Roterdamo ●p17 Pasporta Servo naskiĝis en Argentino ● El la leterkesto ●p20 Nova TTT-ejo

Legi rete Elŝuti

Numero 27, Septembro (2006)

argentinaevento_2006_n27_sep.jpg Enhavo:p1 Turismo en Argentino: ĉe la nordo ●p2 El la redaktejo ●p3 Hispanlingva rubriko ●p7 Klimata situacio en «Fajrolando» ● AEL informas ●p8 Kursoj en Meksika Universitato ●p10 Ni lernis kunvivadi dum Brazila Kongreso ●p12 E-o en Urugvajo ●p13 Internacie ●p15 E-disvastigo: Farbskatol' ● Ni disvastigu E-on pli trafe (W.Schad) ●p18 El la leterkesto ●p20 Novaj eldonaĵoj de UEA

Legi rete Elŝuti

Numero 28, Decembro (2006)

argentinaevento_2006_n28_dec.jpg Enhavo:p1 Turismo en Argentino: la nord-oriento ●p2 El la redaktejo ●p3 Argentino, lando de enmigrantoj ●p4 Hispanlingva rubriko ●p9 bildo de Cseh-grupo ●p11 Nia kara samideano Floreal Villar ●p12 Seminario en Misiones (+bildo) ●p13 Kongreso de ELNA ●p14 Brazila Kongreso ●p15 UK en Italio ●p17 ILEI ●p18 Forpaso de William Auld ● El la leterkesto

Legi rete Elŝuti

Numero 29, Aprilo (2007)

argentinaevento_2007_n29_apr.jpg Enhavo:p1 Vizito al Neuquén ●p2 El la redaktejo ●p3 Hispanlingva rubriko ●p5 Asembleo (+bildo) ●p6 En Afriko dank' al Pasporta Servo (F.Zilli) ●p8 Brazilano en Chaco ●p9 Brazila geesperantistoj en Saenzpenjo ●p10 Pri la Seminario en Wanda ●p11 Legio de Bona Volo en Brazilo ●p12 Nekutima telefonvoko (Ergoto de Bonaero) ●p13 Poemo: Ĉu vi memoras? («Píndaro») ●p14 Himno al la Vivo ● Internacie

Legi rete Elŝuti

Numero 30, Julio (2007)

argentinaevento_2007_n30_jul.jpg Enhavo:p1 Vizito al Andaj montaroj ●p2 El la redaktejo ●p3 Hispanlingva rubriko ●p7 Tra la lando (+bildo de SEK-anoj) ●p9 Amerike: Kostariko ●p10 Pri NESTO ●p11 Vinilkosmo ●p12 E-o en Vatikano (+bildo) ● Eseo de konsulo de E-a Civito ●p14 Feminista E-movado

Legi rete Elŝuti

Numero 31, Septembro (2007)

argentinaevento_2007_n31_sep.jpg Enhavo:p1 Sukcesa Jara Asembleo (+bildo) ●p2 El la redaktejo ●p3 Hispanlingva rubriko ●p6 Asamblea Añual ●p8 Tra la lando ●p9 Renkontiĝoj en Angolo kaj Usono (F.Zilli) (+bildo) ●p11 Radio Aktiva ●p12 Brazila Kongreso ●p14 Amerike ●p15 92a UK en Jokohama ●p17 Internacie

Legi rete Elŝuti

Numero 32, Januaro (2008)

argentinaevento_2008_n32_jan.jpg Enhavo:p1 Argentina E-o – Lernejo ●p2 El la redaktejo ●p3 Hispanlingva rubriko ●p5 Forpasoj: Dr.A.M.Casartelli, Prof.L.Arce, Claude Piron ●p6 Amerike ●p7 Internacie ●p8 Astrologia mapo de Zamenhof ●p10 Internacia Virina Tago

Legi rete Elŝuti

Numero 33, Aprilo (2008)

argentinaevento_2008_n33_apr.jpg Enhavo:p1 E-o ĉe la Libro-Foiro (+bildoj) ●p2 El la redaktejo ●p3 Hispanlingva rubriko ●p7 Libro de Jorge Hess: Sabe Usted E-o? ●p8 Amerike ●p10 UEA: 100 jaroj de laboro ●p12 Internacie ●p16 La sufero de l'aliaj (poemo de Claude Piron)

Legi rete Elŝuti

Numero 34, Julio (2008)

argentinaevento_2008_n34_jul.jpg Enhavo:p1 E-o en Ameriko ●p2 El la redaktejo ●p3 Hispanlingva rubriko ●p6 Tra la lando ●p8 TAKE en Montrealo (+bildoj) ●p9 E-o kaj «Bona Volo» ●p10 93a UK en Nederlando ●p15 Internacie ●p20 Preĝo por la paco

Legi rete Elŝuti

Numero 35, Oktobro (2008)

argentinaevento_2008_n35_okt.jpg Enhavo:p1 AEL Jara Asembleo ●p2 El la redaktejo ●p3 Día del E-o ●p5 Hispanlingva rubriko ●p12 Blogo “ĉe la limo de la mondo…” ●p13 Kongresoj en Ameriko (+bildoj) ●p16 Internacie ●p17 Tago de Unuiĝintaj Nacioj

Legi rete Elŝuti

Ni invitas vin fari donacon al ni por ke ni povu daŭrigi nian laboron pri esperanta arkivado.

twitter BitArkivo facebook bitarkivo.eo

  • gazetoj/argentinaevento.txt
  • Lastaj ŝanĝoj: 2022/03/29 16:21
  • de adminbitarkivo