Aŭstria Esperantisto

Oficiala organo de Aŭstria Esperanto-Delegitaro (AED), Esperanto-Delegitaro de Wien (EDW), Tutmonda Esperantista Ligo Fervojista (TELF) kaj Universala Esperantista Pacifista Ligo (UEPL)

Unua numero: 1 Jan. 1924
Lasta numero: 1 Jan. 1938

150 numeroj trovitaj